Designed in Antwerp
Available in selected stores
Have a whale of a time

Disclaimer

Disclaimer voor www.svnty.be

FASHIONCLUB 70 NV, hierna te noemen SVNTY, verleent u hierbij toegang tot www.svnty.be ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

SVNTY behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

SVNTY spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SVNTY.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met SVNTY.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SVNTY nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SVNTY.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SVNTY, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Store Locator is loading from Storemapper plugin...

Please accept cookies to help us improve this website Is this OK? YesNoMore on cookies »